Askersund Folkets Hus Bio*

Information om biografen & salonger

  • Biografen
  • Kalendarium

Kalendarium

29 januari

Sune – Best Man (Sv. txt)
Sune – Best Man (Sv. txt)
Macken – En film om två bröder och en mack – 30 år

2 februari

Spies in Disguise (Sv. tal)

9 februari

LasseMajas Detektivbyrå – Tågrånarens hemlighet (Sv. text)
Unga Kvinnor

16 februari

Spies in Disguise (Sv. tal)