UEFF: Om skogen

Drama

20200101. Från 15 år. Längd 1 tim 35 min

  • Boka
  • Om filmen

Idag 26 februari

1Välj biograf och föreställning

Denna film har för tillfället ingen inplanerad föreställning på våra biografer.

2Välj biljetter och platser
3Bekräfta
Åldersgräns

Från 15 år

Längd

1 tim 35 min

De flesta är medvetna om att Amazonas regn- skogar skövlas, men få känner till att nästan alla Sveriges naturskogar försvunnit. Om skogen är ett inlägg i debatten om svenskt skogsbruk och belyser svårigheterna med och konsekvenserna av hård avverkning med snabbväxande skogsplan- tage och en förödande kortsiktighet. Om skogen visar på sårbarheten i omställningen till ett fossilfritt samhälle där vi blir allt mer beroende av skogen som naturresurs. Samtidigt lyfter filmen den enskilda människans engagemang och kamp för våra sista natursko- gar med dess biologiska mångfald och försöker också erbjuda en blick framåt på väg mot ett mer hållbart skogsbruk. Visningen är filmens sverigepremiär och följs av ett samtal med fokus på hur ett hållbart skogsbruk skulle kunna fungera. I samtalet deltar Lars Östlund, professor i skogsekologi med inrikt- ning mot skogshistoria, Annelie Bränström-Öh- man, professor i littera- turvetenskap, engagerad

i frågor om skogsbruk

och tidigare inlandsbo samt Helena Söderström, skogsägare i Västerbotten med intresse för hyggesfritt skogsbruk och hållbart jordbruk. Samtalet leds av Ola Nordenbo, chefsredaktör på Väster- bottenskuriren.

Dela